İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız


Aksoy Asansör, herkesin çalışmak isteyeceği ve çalışmaktan mutluluk duyacağı bir ortam oluşturarak, şirket gelişimine katkı sağlayacak insan kaynağını bulmayı, bu kaynağı sürekli kılmayı ve verimliliği yüksek düzeyde tutmayı hedeflemiştir. Çünkü Aksoy Asansör olarak en önemli kaynağımızın insan kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle önce insan ilkesini benimsemiş durumdayız.

Aksoy Asansör, karşılıklı ilişkilerin saygı ve güvene dayandığı bir ortamda güvenilir, başkalarına karşı duyarlı, değişime açık, pazar odaklı, girişimci, çok boyutlu düşünebilen, iş birliğine açık, zorlayıcı hedefler karşısında yılmayan bireylerle çalışmayı amaçlamaktadır.
Çağrı Merkezi        0532 551 18 81